Vederlagsfri fysioterapi

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap.

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Årslev fysioterapi monitorer udviklingen af den fysioterapeutiske indsats igennem målinger af dine funktionsevne generelt og de indsats område vi i fællesskab har sat som mål i dit forløb her i klinikken.

Vi vil gerne samarbejde på tværs af sektor, fag og dine omgivelser omkring forhold der måtte tjene dig bedst.

Vi følger de nationale kliniske retningslinje og anbefalinger på vederlagsfri fysioterapi og har speciale hold indenfor sclerose, Parkinsons syge og senhjerne skadede. Hertil har vi niveau indelt blandede hold.

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. For yderligere information om kriterierne henvises til Sundhedsstyrelsens Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi, herunder den dertil hørende diagnoseliste. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet.

Links:

Guide til henvisning til vederlagsfri fysioterapi


Årslev Fysioterapi  Stationsvej 10b  5792 Årslev  Tlf. 65 99 13 20