Årslev Fysioterapi tilbyder forskellige træningsmuligheder på hold, ellers om selvtræning efter et individuelt tilrettelagt program.

  • Er du i gang med et behandlingsforløb, kan din fysioterapeut planlægge et træningsforløb du kan følge sideløbende med behndlingen og/eller i forlængelse heraf.

  • Vi kan også lave et trænings forløb specifikt til dig, selvom du ikke er i behandling i klinikken. Dette kan ske på baggrund af en grundig gennemgang af dit træningsbehov og ønske til træningen. Du vil således møde op en indledende samtale, undersøgelse og vurdering  hos en af klinikkens fysioterapeuter. Denne vil være dig behjælpelig med at tage stilling til om der måtte være et hold tilbud du kunne få glæde af, eller om du vil have gavn af selvtræning

  • Fysioterapeuten kan tilrettelægge et program til dig i klinikkens fasciliteter, såvel som at tilrettelægge et program til dig i anden fitness regi. Sidstnævnte fordre, at du medbringe ark med de maskiner træningscentret har at tilbyde.Der kan aftales opfølgning af træningsforløbet på et senere tidspunkt, efter aftale med fysioterapeuten.Dette kan tilsikre, at du træne under hensyntagen til hvad der er bedst for dig. Hertil kan opfølgningen bidrage med progrederende strategier til din træning, således får du muligheden for at få det optimale ud af din indsats.

Priser uden henvisning:

  • Indledende samtale, undersøgelse og program tilrettelæggelse              Kr. 442,73
  • Opfølgning, evaluering og instruktion                                                   Kr. 281,50

 

Priser med henvisning:

  • Indledende samtale, undersøgelse og program tilrettelæggelse              kr. 268,74
  • Opfølgning, evaluering og instruktion                                                   kr. 170,87

 

  • Holdtræning på ét af klinikkens hold                                                    Kr. 113,92 pr. gang
  • Selv træning på månedskort                                                               Kr. 200,00 pr md.
  • Selvtræning på 3 mdr. kort                                                                 Kr. 500,00

 

Der kan opnås tilskud fra sygeforsikringen "danmark" til såvel den indledende undersøgelse som efterfølgende opfølgning og hold træning. Dette gælder hvad enten man har henvisning eller ej.

Der kan ikke opnås tilskud fra sygeforsikringen "danmark", ved køb af månedskort.


Årslev Fysioterapi  Stationsvej 10b  5792 Årslev  Tlf. 65 99 13 20