TILBUD MOD KRONISKE SMERTER

Lever du med kroniske smerter i kroppen, og vil du gerne gøre et forsøg på at klare dig bedre i hverdagen og få et større overskud til en bedre hverdag? Du har måske allerede forgæves forsøgt en del behandling eller forsøgt at komme i gang med træning, men været nødt til at stoppe træningen, da smerterne blev værre? Måske har du allerede været til en del undersøgelser, men har nu brug for individuel vejledning omkring dit aktivitetsniveau.

Hvad kan der gøres for mig?

Er ovenstående tilfældet, kan du måske have glæde af en grundig undersøgelse med efterfølgende behandlingsforslag og planlægning af et forløb, som tager udgangspunkt i dine problemer, og hvor vi arbejder med en fælles målsætning mod et realistisk mål.

Vi kan ikke stille dig i sigte, at du bliver rask, men vi tilstræber os på at hjælpe dig til at få et liv, hvor du bedre kan leve med dine smerter og med et større udbytte af din fysiske formåen og et større overskud til at klare hverdagens udfordringer.

Du skal være indstillet på, at det vil tage tid og kræver, at du aktivt skal arbejde med forskellige øvelser, som skal hjælpe dig med at opnå de mål, du har sat for forløbet.

Udgangspunktet vil være at den fysiske aktivitet skal hjælpe dig til et bedre funktionsniveau uden, at forværre dine smerter.

Forskning har vist at selv ved kroniske smerter, som ikke forsvinder, kan man bedre sit funktionsniveau med den rette indsats.

Hvordan foregår det og hvad kan jeg forvente?

Fysioterapeuten vil tage udgangspunkt i din historie og foretage en fysisk undersøgelse, med henblik på, at vurdere dine led, muskler og nervesystemet. Dette vil munde ud i et behandlingsforslag, som skal falde i god tråd med dine ønsker og forventninger til en indsats.

Et behandlingsforløb kan strække sig over lang tid, men det er ikke ensbetydende med at du skal komme på klinikken mange gange. Der vil typisk være behov for en længerevarende første konsultation og et par opfølgninger, hvorefter der ofte vil kunne gå længere tid mellem konsultationerne, mens du selv arbejder med dine opgaver.

Du vil altid have mulighed for at der blive fulgt op på dig og din situation, således forløbet blive trygt og sikkert for dig.

Pris:

Første konsultation (varighed 60-75 min) med grundig gennemgang af din historie og en grundig fysisk undersøgelse kr. 750,-

Opfølgende næste 2-3 konsultationer (varighed 30-45 min) med justering af mål, plan og øvelsesinstruktion kr. 450,-

Yderligere opfølgninger (varighed 20-30 min) med justering af øvelser kr. 350,-

Ønsker du en undersøgelse og et realistisk behandlingsforslag så kontakt Årslev Fysioterapi på tlf. 65 99 13 20 eller book ONLINE.


Årslev Fysioterapi  Stationsvej 10b  5792 Årslev  Tlf. 65 99 13 20