FYSIOTERAPI

En seriøs og grundig forebyggende eller behandlende fysioterapisession tager som udgangspunkt op til 30 min. Første konsultation tager sædvanligvis op til 40-45 minutter.

Ofte er der en henvisning fra lægen med en given diagnose, der danner udgangspunkt for en samtale, hvor vi snakker om problemets omfang.

Et typisk behandlingsforløb starter med fire behandlinger inden for de første to uger. Derefter behandles der hver uge, indtil skaden er i så god bedring, at specialtræning kan intensiveres, og behandlingerne foretages med væsentligt længere tidsintervaller. Generelt opleves en markant bedring efter 1- 6 behandlinger.

Som regel vil behandlingen være en kombination af mange ting. Den vil næsten altid involvere dig selv, så du lærer at forebygge nye tilfælde; så fysioterapi handler i høj grad om hjælp til selvhjælp. Indsatsen kan fx bestå af behandling, øvelser og forebyggende tiltag i din hverdag.

Fysioterapi kan afhjælpe mange forskellige problemer forbundet med kroppen. Meget ofte kommer smerterne på grund af dårlige arbejdsstillinger, uhensigtsmæssig kropsholdning eller forkert brug af muskler og led.

Fysioterapeuter er gode til at analysere denne sammenhæng. Derfor vil en behandling hos en fysioterapeut både være koncentreret om at lindre smerterne, men også om at finde årsagen til smerterne.

Behandlingen vil altid involvere en aktiv indsats fra patientens side, så han eller hun med tiden selv kan forebygge gener og smerter.

 


Årslev Fysioterapi  Stationsvej 10b  5792 Årslev  Tlf. 65 99 13 20