Fredagstræning

Dette tilbud er til dig der er vederlagsfri patient i klinikken og selvhjulpen i en grad, at du kan træne i vores faciliteter med individuel tilrettelagt træningsprogrammer under supervision af en fysioterapeut.

Hensigten med denne holdform er, at du kan udfordre dig selv mere specifikt i forhold til dosering af belastning og variation af øvelser der tilgodeser dine behov bedst. Fysioterapeuten vil være til stede for at støtte dig, der vil desuden løbende blive evalueret på din tilstand og målt på dine funktioner.
På den måde vil vi i fællesskab være i stand til at optimere indsatsen på din rehabilitering.


Årslev Fysioterapi  Stationsvej 10b  5792 Årslev  Tlf. 65 99 13 20