AKUPUNKTUR

Tanja har den 3-årige akupunktør uddannelse i traditionel kinesisk medicin (TCM), og er RAB (registreret alternativ behandler) i Dansk Akupunktur Union.

RAB certificering udløser tilskud til behandlingen for  medlemmer af sygeforsikring "danmark".

Tanja behandler dig med udgangspunkt i meridianbaner, som er energibaner i kroppen. Disse stimuleres med nåle til at frigive og fordele energi til områder i kroppen, der har brug for opheling.

BEHANDLINGER

Tanja tilbyder en bred vifte af behandlinger, herunder smertebehandling, behandling for allergi, behandling af gener i relation til luftvejene samt diverse andre lidelser/tilstande.

Smerter: Hovedpine/migræne, ryg-, nakke- og iskiassmerter, knæsmerter, gigtsmerter, tennisalbue, frossen skulder, menstruationssmerter, hælspore, m.m.

Allergi: Høfeber OBS: Ved behandling af høfeber er det vigtigt, at du påbegynder akupunktur inden allergisæsonen starter.

Luftveje: Astma, tilstoppet næse, pande- og bihulebetændelse.

Diverse: Rygestop, tinnitus, depression, stress, træthed, søvnproblemer, uro i kroppen, vægttab, sukkertrang, kvalme ved f.eks. graviditet og i forbindelse med kemoterapi m.m.

HVORDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Ved første behandling tager Tanja en snak med dig, hvor du fortæller om dine symptomer og hvilke gener du ønsker at blive behandlet for. Der vil blive ført journal. Med afsæt i samtalen udvælger Tanja en række akupunkturpunkter. Tanja placerer herefter et antal nåle forskellige steder på kroppen. Nålene bliver siddende i ca. 30 minutter.

Tanja lægger strategier for behandlingen i samråd med dig under forløbet ved at indleder hver behandling med en samtale, hvor du fortæller hvad du har mærket af reaktioner eller forandringer. Det er tillige vigtigt for Tanja at afstemme dine forventninger til hende med forløbet.

HVOR MANGE BEHANDLINGER SKAL DER TIL

Det er svært på forhånd at sige nøjagtig hvor mange behandlinger, der skal til. Antallet af behandlinger varierer fra patient til patient og hvilken lidelse der er tale om.

I alle tilfælde skal du kunne mærke en bedring i dine symptomer efter de første 3 behandlinger. Behandling herefter vil være betinget af, at du fortsat opnår bedring ved behandlingen. Har du ikke mærket nogen bedring i dine symptomer efter de første 3 behandlinger overhovedet, anbefaler Tanja, at du ikke fortsætter.

1. behandling varer ca. 90 minutter Efterfølgende behandlinger varer ca. 60 minutter.

GØR BEHANDLINGEN ONDT

Akupunkturnåle er meget tynde nåle, og de fleste mærker blot et lille prik i forbindelse med indstikket. Herefter vil du mærke en tyngende, snurrende, varmende, kløende eller prikkende fornemmelse. Disse reaktioner er helt naturlige og forsvinder kort tid efter at nålene er fjernet. Der anvendes kun tynde, sterile engangsnåle, der kasseres efter hver behandling.

ER DER BIVIRKNINGER

Akupunktur er en meget sikker teknik, der kun i meget sjældne tilfælde giver bivirkninger og der er her tale om mindre gener, der opleves forskelligt fra patient til patient. Nogle oplever f.eks. at blive trætte efter en behandling. Du kan også føle dig lidt mere tørstig og din urin kan have en kraftigere lugt, da nålene er med til at frigive mange affaldsstoffer. I starten af behandlingsforløbet kan du føle en kortvarig opblussen i dine symptomer - dette er blot en del af helingsprocessen og fortager sig hurtigt igen.

 

Tanja blive RAB-registreret (Registreret Alternativ Behandler), hvilket vil gør det muligt for dig at søge tilskud til dine behandlinger hos Sygeforsikringen Danmark.

Årslev fysioterapi modregner tilskuddet fra Danmark, i prisen for akupunktur behandlingen for jer der måtte være medlemmer i Danmark, indtil formalierne med RAB certificeringen er på plads.

 

Vidste du at:

- WHO anbefaler akupunktur til behandling af mere end 60 sygdomme og lidelser.

- Akupunktur har været anvendt af kineserne i mere end 4000 år.

 Årslev Fysioterapi  Stationsvej 10b  5792 Årslev  Tlf. 65 99 13 20